Obchodní podmínky


Obchodní podmínky obchodní společnosti ARAPANEA s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, identifikační číslo: 03023095, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226555, pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 
www.sardivina.cz

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ARAPANEA s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, identifikační číslo: 03023095, zapsané v v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226555 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.sardivina.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

Návrh kupní smlouvy ze strany kupujícího je objednávka zboží nebo služeb v internetovém obchodu na webové stránce. Před odesláním objednávky je kupující dostatečným způsobem upozorněn na Obchodní podmínky tohoto internetového obchodu. Kupující má možnost se s těmito podmínkami seznámit a odesláním objednávky s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že přijímá Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.

Kupující odesláním objednávky rovněž stvrzuje, že dosáhl 18 let věku a splňuje tak podmínku nákupu v internetovém obchodě www.sardivina.cz.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy (potvrzení objednávky) kupujícímu. Tímto okamžikem vznikají vzájemná práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím, vyplývající z této kupní smlouvy.

 

II. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.  Objednávky jsou doručovány pouze po České republice a platby probíhají v českých korunách. Objednávku může učinit kupující přímo na webové stránce. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu, a tedy za objednávku závaznou.

 

Prodávající si vyhrazuje právo na vyřizování objednávek v jeho vyhrazeném čase a to: od PONDĚLÍ do PÁTKU v době od 9:00 do 17:00 V případě, že objednávka dorazí mimo vyhrazený čas, bude zařazena k vyřízení v nejbližším následujícím vyhrazeném čase. Prodávající si vyhrazuje právo na zasílání objednávek jím zvoleným dopravcem, pokud není domluven s kupujícím na jiné přepravě, osobním odběru, popřípadě jinak. Přeprava zboží probíhá každý pracovní den mimo SOBOTU a NEDĚLI.

 

Vytvořením objednávky kupující stvrzuje, že mu již bylo 18 let a bere na sebe veškerou odpovědnost se všemi důsledky z toho vyplývajícími v případě uvedení nepravdivé informace, tedy v případě neoprávněného zaškrtnutí/prokliknutí kolonek pro potvrzení věku na webové stránce a v objednávkovém formuláři. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího. 

 

III. CENA

 

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v internetovém obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na webové stránce jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.

Všechny ceny uváděné na webové stránce obchodu jsou určeny primárně pro spotřebitele (jde o maloobchodní ceny včetně DPH a u zboží podléhající spotřební dani, cena tuto daň obsahuje.) a jsou zobrazovány s DPH a bez DPH. Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zakoupeného zboží dle podmínek stanovených v platném změní zákona o DPH.

K ceně je připočítána částka za balné a dopravné/poštovné, a to v případě prostřednictvím:

 

 • České pošty a.s. balík do ruky ve výši 190,- Kč s DPH
 • České pošty a.s. balík na poštu ve výši 190,- Kč s DPH
 • České pošty a.s. Balíkovna ve výši 160,- Kč s DPH
 • Zásilkovny s.r.o. ve výši 190,- Kč (při zásilce do 10 kg)

 

V případě odběru nad 3 000,- Kč s DPH je doprava a balné 0,- Kč.

 

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

 

IV. MOŽNOSTI PLATBY

 

Platba je akceptována výhradně v České měně Kč

 1. Dobírkou, při převzetí zboží od dopravce 
 2. V hotovosti při osobním převzetí
 3. Platba převodem na účet 2801947850/2010, vedený u FIO banka, a.s.

 

V případě platby bankovním převodem zaplatí zákazník částku uvedenou na zálohové faktuře, která je posílána po potvrzení objednávky na e-mail zákazníka. Do kolonky variabilní symbol je nutné vyplnit číslo zálohové faktury, specifický ani konstantní symbol není nutné vyplňovat. Po připsání příslušné částky na účet Prodávajícího (denní kontrola stavu účtu) je zákazník o této skutečnosti neprodleně informován a zboží je expedováno. Daňový doklad je odeslán na e-mail zákazníka bezprostředně po proběhnutí platby.

 

V. ZPŮSOBY DORUČENÍ,DODACÍ LHŮTA, MÍSTO A ČAS DORUČENÍ

 

Objednané zboží je k zákazníkovi distribuované prostřednictvím České pošty, a.s. a Zásilkovny s.r.o. a to jak v případě platby bankovním převodem, tak v případě platby na dobírku. Dodací lhůta zboží je maximálně od 1 do 21 dní v závislosti na skladových zásobách. V případě platby bankovním převodem je objednávka expedována ve lhůtě 1-2 dny od připsání platby na účet společnosti. V případě objednání zboží na dobírku je zboží odesíláno následující pracovní den. Její doručení pak probíhá v obvyklých dodacích lhůtách České pošty a Zásilkovny. Prodávající nemůže ovlivnit doručovací doby zásilkových společností. Podmínky dodání zboží po předání přepravci se řídí obchodními podmínkami přepravce.

V případě, že prodávající není schopen zajistit vyexpedování zboží do 3 pracovních dnů, kontaktuje kupujícího, informuje jej o prodloužené dodací lhůtě a domluví s kupujícím způsob realizace této objednávky, eventuálně nahrazení zboží obdobným zbožím, které je aktuálně k dispozici.

Zásilka může být poslána na libovolnou adresu v celé ČR.

 

VI. MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

 

Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv telefonicky na čísle +420 604 219 593 nebo na základě e-mailu odeslaného kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího info@sardivina.cz

 

V souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů má kupující jako soukromá osoba (nikoliv na IČO) právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné dodržet níže uvedený postup a podmínky: Kontaktovat prodávajícího a písemně mu sdělit své rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Přitom je povinen uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu nebo adresu pro vrácení peněz.

Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené a s přiloženým originálním dokladem o koupi. Vždy je nutné zabezpečit vracené zboží tak, aby nemohlo během přepravy dojít k jakémukoliv poškození zboží nebo polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů (např. použitím balicího papíru nebo lepící pásky apod.).

Zboží nelze posílat zpět na dobírku, takováto zásilka nebude převzata. Je doporučeno vracené zboží pojistit.

Při splnění výše uvedeného postupu a podmínek pro vrácení zboží budou peníze zaslány složenkou nebo převodem na účet zákazníka nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu rozdílně uvedeného popisku zboží nebo obrázku na stránkách e-shopu není možné. Závazný je vždy název zboží, které si zákazník objednal a potvrdil. Prodávající si vyhrazuje právo změn designu lahví, etiket i popisků, aniž by provedl aktualizaci na stránkách e-shopu.

 

Kupující bere na vědomí, že údaje o obsahu alkoholu, kyselin a cukru uvedených na stránkách e-shopu u každého výrobku se mohou měnit podle ročníku a stáří vína a nemusí být totožné s údaji na etiketě dodávaného zboží. Prodávající si vyhrazuje možnost tiskové chyby na stránkách e-shopu. 

 

VII. MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

 

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku zejména v případech

 - když má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího,

 - když není schopen doručit zboží v daném termínu,

 - v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,

 - když se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou část kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

 

VIII. BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH DAT

 

Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje, a to ve smyslu aplikovatelné právní úpravy. Uvedené zpracování osobních údajů a další nakládání s nimi se počínaje dnem 25. května 2018 řídí přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“). Zejména za účelem naplnění GDPR prodávající vypracoval dokument označený jako „Zásady ochrany osobních údajů“), ve kterém jsou uvedeny informace o zásadách zpracování a ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů prodávajícím.

 

V Zásadách ochrany osobních údajů se (mimo jiné) dozvíte:

 

(1) Kdo je tzv. správcem Vašich osobních údajů.

(2) Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

(3) Proč Vaše osobní údaje zpracováváme.

(4) Kdo má přístup k Vašim osobním údajům a jak dlouho.

(5) Zabezpečení Vašich osobních údajů.

(6) Které Vaše osobní údaje můžeme zpracovat i bez Vašeho souhlasu.

(7) Jaká máte práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů a kde je můžete uplatnit.

(8) Jak můžete kontaktovat správce svých osobních údajů.

(9) Platnost a účinnost Zásad ochrany osobních údajů.

 

Aktuální znění Zásad ochrany osobních údajů včetně informací o používání souborů cookies je k dispozici na webové stránce www.sardivina.cz a je pro účely vztahu mezi prodávajícím a kupujícím nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

 

IX. ZÁRUKA A REKLAMACE

 

Po dodání neručí prodávající za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany zákazníka. Prodávající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele.

V případě reklamace kontaktujte Prodávajícího viz kontakty.

Reklamační řád

 1. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruční doba na prodávaná vína odpovídající podmínkám Vinařského zákona 321/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů je poskytována 6 měsíců.
 2. Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a e-mailem doručí Prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího.
 3. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží Prodávajícímu zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.
 4. Kupující je povinen si produkt po jeho převzetí prohlédnout, aby zjistil případné zjevné vady, které obdržený produkt vykazuje. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout.
 5. V případě, že při převzetí produktu a jeho kontrole kupující odhalí vadu kontaktuje co nejdříve prodávajícího e-mailem (kdykoliv), nebo telefonicky na tel. čísle +420 604 219 593 pondělí až pátek od 9:00 do 17:00 hod. Do předmětu e-mailu vepíše Reklamace.
 6. Po dodání neručí prodávající za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany zákazníka.
 7. V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

 

V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

 

Neoprávněná reklamace a její zánik

 

Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

 

X. BONUSY, SLEVY

 

Prodávající si váží svých zákazníků a nabízí jím různé bonusy a slevy. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto slevy změnit, zrušit nebo zavést slevy nové. Rozhodující a závazná jsou vždy ta pravidla pro poskytování slev, která jsou v okamžiku objednávky uvedená na webové stránce.
  

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na webové stránce e-shopu prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

 

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

 

Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny a ročníky nabízených vín podle aktuální nabídky. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky.

 

XII. KONTAKT PRO REKLAMACI

 

Telefon: +420 604 219 593

e-mail: info@sardivina.cz

 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné ode dne 6.12.2022.

Zpět do obchodu